sezon
05 آبان 1401 - 17:05

ایران هرگز سلاحی به طرفین جنگ اوکراین نداده است

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد گفت: ایران بی طرفی فعال خود را در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سلاحی به طرفین این جنگ برای استفاده در آن نداده است. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: ایران به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و علیرغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه، هرگز به طرف‌های جنگ، سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است. خبرگزاری مهرسفیر و نماینده دائم کشورمان که در نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان صلح و امنیت بین المللی سخن می‌گفت، استدلالات ایران پیرامون رد ادعاهای کشورهای غربی مبنی استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد توافق هسته‌ای را مطرح کرد. المللینماینده دائم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله آمریکا دیگر کشورها را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرده در حالی که آنها خود به نقض فاحش همه تعهدات حقوقی تحت همان قطعنامه ادامه می‌دهند. مثال بارز این نقض تعهد، خروج غیر قانونی ایالات متحده از توافق هسته‌ای و تداوم این نقض تعهد در زمان حال به عنوان اهرمی برای چانه زنی می‌باشد. اقدامی که نقض آشکار و فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت محسوب می‌شود. آمرهالمللدیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل خاطر نشان ساخت، در یک تلاش زبونانه دیگر، کشورهای غربی تلاش کرده‌اند تا از طریق انتشار اطلاعات نادرست، مطالب غیر مستند، گمانه زنی‌های نادرست و تفاسیر گمراه کننده، خود سرانه و ناقص از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بین این قطعنامه و استفاده از پهپادها در درگیری اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کرده تا از این طریق ادعاهای بی اساس خود را علیه جمهوری اسلامی ایران را توجیه نمایند. زبونانهپهپادهاوی افزود: ادعای نقض پاراگراف ۴ ضمیمه Bقطعنامه ۲۲۳۱ یک اشتباه و تفسیر گمراه کننده و خودسرانه است که در تناقض با مفاد و روح و نص این بند محسوب می‌شود. این پاراگراف به طور روشن به محدودیت‌های اقلام، مواد تجهیزات، کالاها و فناوری اشاره می‌کند که می‌تواند به توسعه مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای کمک کند، که در این رابطه ایران هرگز این اقلام را تولید و عرضه نکرده و قصدی هم برای تولید یا عرضه آن ندارد. سفیر و نماینده دائم کشورمان در خصوص درخواست از دبیرخانه سازمان ملل برای انجام تحقیقات در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ برای ارزیابی نوع پهپادهای استفاده شده در درگیری در اوکراین، تاکید کرد، قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ مبنای حقوقی برای انجام اینگونه تحقیقات فراهم نکرده است. علاوه بر این و مهم‌تر از آن، یادداشت مورخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ رئیس شورای امنیت وظایف مرتبط در اجرای قطعنامه، بویژه در ارتباط با اصول ذکر شده در پاراگراف ۲و ۷ ضمیمه B این قطعنامه ۲۲۳۱ را مشخص کرده است. دبیرخانه در خصوص این قطعنامه دارای وظایفی شامل مدیریت همه ارتباطات ورودی و خروجی مرتبط با اجرای قطعنامه، پیش نویس مکاتبات، سخنرانی‌ها و توجیه کردن تسهیل کننده مرتبط با اجرای قطعنامه، حفظ و نگهداری همه اطلاعات و مدارک مرتبط با کار شورای امنیت بوده و در خصوص قطعنامه وظیفه خدمات اداری و کمک به تسهیل کننده در سازماندهی جلسات غیر رسمی شورای امنیت برای حمایت از اجرای قطعنامه را به عهده داشته است. پهپادهاینویسامیر سعید ایروانی اضافه کرد: من یک بار دیگر می‌خواهم تاکید کنم، هرگونه سو استفاده از وظایف ذکر شده در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ و از جمله تحقیقات درخواستی غیر قانونی است و نقض صریح دستور کار دبیرخانه محسوب می‌شود. وی گفت: جناب آقای رئیس، یک بار دیگر می‌خواهم موضع روشن و پیوسته ایران در مورد وضعیت اوکراین را مورد تاکید قرار دهم. از ابتدای جنگ در اوکراین، ایران موضع بی طرفی فعال را اتخاذ و حفظ کرده است. کشور ما تاکید دارد که همه اعضای سازمان ملل باید به طور کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و حقوق بین الملل از جمله حاکمیت، استقلال، اتحاد و تمامیت ارضی احترام بگذارند. المللاین دیپلمات ارشد ایران گفت: ایران به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و علیرغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه، هرگز به طرف‌های جنگ، سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است. سفیر و نماینده دائم ایران در پایان تصریح کرد: گذشته از موضع حقوقی و سیاسی، ایران از جنبه اخلاقی معتقد است که تأمین تسلیحات نظامی نمی‌تواند به پایان جنگ کمک کند و باعث افزایش جنگ شده و صدمات و تخریب‌ها را افزایش داده و باعث رنج و درد غیر نظامیان می‌شود. این دلیلی است که ایران از طرف‌ها خواسته است به تعهدات خود تحت حقوق بین المللی انسان دوستانه و اجرای رایزنی برای حمایت از شهروندان و ساختارهای حیاتی در مقابل حملات نظامی عمل کنند. المللی
منبع: مهر
شناسه خبر: 806417